Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme Formları
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

indir

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Sözleşmeli Olarak İlk Defa Çalıştırılması Teklifi İçin İstenen Belgeler

indir

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

indir

Vize Talep Formu

indir

İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo

indir

Açık Kimlik Formu

indir