Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Öğrenciler için Yararlı Belgeler
İlişik Kesme Formu

indir

Harçsız Pasaport Dilekçesi

indir

Ek Kredi Dilekçesi

indir

Ara Sınav İçin Mazeret Dilekçesi

indir

Bütünleme Sınavı İçin Mazeret Dilekçesi

indir

Seçmeli Ders Sildirme Dilekçesi

indir

Üç Ders Sınavı Dilekçesi

indir

Eşdeğerlik Görüş Sorma ve Onay Formu

indir

Eşdeğerlik Tablosu / Kredi Transfer Formu

indir

Af Öğrencileri İçin Ders Formu

indir