Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Vizyon / Misyon

Vizyon


Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

 

Misyon


Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.