Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikalarının Teslimi ile İlgili Duyuru

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı sertifikaları hazırlanmıştır ve Eğitim Fakültesi Dekanlığında dağıtılmaktadır. Mezunlarımızın nüfus cüzdanı veya kimlik kartlarıyla gelmeleri, kendisi gelemeyecek durumda olan mezunlarımızın ise noter kanalıyla tayin edecekleri vekilleriyle şahsen müracaat etmeleri, noter vekaleti ile başvuracakların, vekaletin aslını getirmeleri gerekmektedir.