2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Eğitim Fakültesi
Personel için Yararlı Belgeler

Çeşitli görevlendirme teklifleri, görev süresi uzatım teklifleri ve unvan değişiklikleri için kullanılması gereken formlar ve istenen belgeler ektedir.

Çift Anadal "Öğretim Programı Tablosu" Şablonu

indir

Çift Anadal Program Şablonu

indir

Yandal Program Şablonu

indir

Yurtdışına 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgi Formu

indir

Uygulamalı Alan Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Dr. / Emekli Öğretim Üyesi Ders Verme Formu

indir

Yurtiçi Geçici Görevlendirme Talep Formu

indir

Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu

indir

Mal Bildirim Formu

Pasaport Formları (H. Ü. Personel Dairesi Başkanlığı)

2547 Sayılı Kanunun 38. Madde Formu

indir

Öğretim Görevlisi Süre Uzatma Teklifi

indir

Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Başvuru Formu
(Açılan sayfada Etik Komisyon Başvurusu Bağlantısından güncel formu indirebilirsiniz)

Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı

indir

Öndeğerlendirme Sonuç Formu

indir

Öğretim Elemanı Başvuru Formu

indir

Giriş Sınavı ve Değerlendirme Sonuç Formu

indir

Personel Tanıtım Kartı Formu

indir

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Formu

indir

Jüri Ücreti Beyanı Formu

indir

33. Madde ile Görevlendirme Formu

indir

Okul Uygulamaları için Kullanılacak Okul-Öğrenci-Ders Dağılımı Formu

indir

TEKNOKENT Görevlendirmeleri İçin Gerekli Bilgiler ve Kullanılacak Formlar

indir

TEKNOKENT Görevlendirmelerinde Kullanılacak IBAN Numaraları

indir

Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Vermek Üzere Görevlendirilmelerine İlişkin Formlar

indir

Yayın Değerlendirme Formu (Çeviri Yayın)

indir

Yayın Değerlendirme Formu (Ulusal / Uluslararası Yayın)

indir

Eş, Çocuk ve Doğum Yardımı İçin Doldurulacak Formlar

  • Başvuru Dilekçesi indir
  • Aile Durumu Bildirimi indir
  • Aile Yardımı Bildirimi (Per.Dai.Başk.) indir
  • Doğum Yardımı Başvuru Formu indir

 

Rektörlük Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu indir
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi Gereğince Görevlendirilmesi Teklif Edilen Öğretim Elemanına İlişkin Görevlendirme Tablosu indir
Saat Başı Ücretle Görevlendirme/Araştırma Görevlileri/Öğretim Görevlileri Ders Verme Taleplerinde Birim Ders Yükü Bilgi Tablosu indir