2024 Tanıtım Günleri Başlıyor...
2024 Tören Takvimi için tıklayın.
Eğitim Fakültesi
2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimine Başlayan Lisans Öğrencileriyle İlgili Duyuru

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi bahar yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlayan, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi güz yarıyılı itibarıyla kayıtlı olduğu program müfredatında yer alan derslerde başarısız dersi kalmayan ancak pedagojik formasyon derslerini tamamlamamış/başarısız olan öğrencilerin sadece pedagojik formasyon derslerine devam etmek amacıyla öğrencilikleri devam ettirilemeyecek olup mezuniyet işlemleri tamamlanacaktır. Bu mezunlar talep etmeleri halinde formasyon eğitimi derslerini yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında alabileceklerdir.

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi bahar yarıyılında pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlayan ancak mezuniyet aşamasına gelememiş olan öğrenciler, kalan diğer alan dersleri ile birlikte formasyon eğitimi derslerini de azami öğrenim süresi boyunca alabilecekler, ancak azami öğrenim süresinin son döneminde olup kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve pedagojik formasyon derslerinin bir kısmını alanların öğrencilik statüsünün son bulması nedeniyle kalan dersleri için talep etmeleri halinde bu öğrencilere mahsus olmak üzere ilgili üniversite tarafından açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtları yapılarak devam etmeleri sağlanabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin dersleri Fakültemizce takip edilmekte olup henüz alınmayan ya da başarısız olunan dersler Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. maddesinin 5. fıkrasında yer alan kredi limitleri dâhilinde, “Öğretmen Yetiştiren Fakülteler Dışında Formasyon Eğitimi Alınabilen Alanlarda Örgün Eğitim ve Öğretim Süresi İçerisinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Verilebilmesine İlişkin Hacettepe Üniversitesi Uygulama Usul ve Esasları” uyarınca Fakültemizce 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi bahar yarıyılında öğrencilerimizin lehine olmak üzere ders programlarına eklenecektir. Öğrencilerin katkı payı ödemelerini yaparak beklemeleri gerekmektedir.